dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh sơn la

nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh sơn la

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Trong 2 ngày (ngày 26 - 27/4), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV. Đại diện 1 số Ban đảng tỉnh ủy, 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các huyện và các xã tham dự.