dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Trong 2 ngày (ngày 26 - 27/4), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV. Đại diện 1 số Ban đảng tỉnh ủy, 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các huyện và các xã tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống hội. 

Qua đó, nhằm giúp cán bộ, hội nông dân các cấp nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp - Ảnh 1.

Ông Lường Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Cũng theo ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, qua hội nghị này sẽ góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kịp thời ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự cuyển hoá" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ là bước đầu. Điều quan trọng phải sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ "kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần".

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp - Ảnh 2.

Tham dự hội nghị có đại diện 1 số ban Đảng trực thuộc tỉnh ủy, cùng 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các huyện và các xã.

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề gồm: Một số điểm nổi bật trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động số 01 ngày 3/12/2020 của Ban Chấp hành hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở các địa phương gắn với củng cố hệ thống chính trị. Kế hoạch phát triển bền vững nông, lâm, thủy sản ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển công nghiệp chế biến nông sản Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp - Ảnh 3.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tại Hội nghị, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung nghiên cứu học tập nghị quyết, nghiêm túc tiếp thu những nội dung các báo cáo viên truyền đạt. Từ đó, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của các cấp ủy đảng vào thực tiễn, góp phần tạo sực đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thông qua các chuyên đề được học tập tại hội nghị, cán bộ, đảng viên làm công tác hội sẽ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã xác định. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và triển khai nhất quán trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trao đổi với PV, ông Hạng A Cang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên cho biết: Qua hội nghị này sẽ giúp tôi nâng cao thêm kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước áp dụng vào thực tiễn. Từ đó tôi sẽ triển khai tuyên truyền, vân động hội viên hiểu quả hơn. Đồng thời, giúp các hội viên chấp hành đúng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phấn đấu tăng gia sản xuất hiệu quả, góp phần xoá nghèo tại địa bàn xã.

Hà Hoàng