dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • hội nông dân tỉnh sơn la hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

hội nông dân tỉnh sơn la hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Hội Nông dân Sơn La: Chỗ dựa vững chắc cho hội viên phát triển sản xuất

Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo và là chỗ dựa vững chắc cho các hội viên nông dân, nhiều năm qua Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn hội viên trồng trọt, chăn nuôi. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, để đồng hành cùng hội viên trong phát triển sản xuất.