dd/mm/yyyy

Mới thoát nghèo

Hỗ trợ bò ở Sa Pa: UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo nóng

Tỉnh Lào Cai vừa có văn bản truyền đạt ý kiến Thường trực UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến loạt bài Báo NTNN/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phản ánh ở Sa Pa


Bò Nhà nước hỗ trợ ở Sa Pa: Tại sao hộ nghèo phải bốc thăm nhận?

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển đàn bò hàng hóa trên địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai) một số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại các thôn được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển kinh tế...


Quảng Bình: Chương trình tín dụng chính sách nào khiến hộ mới thoát nghèo tấm tắc khen hay?

Từ khi có chính sách cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, nhiều nông dân trên địa bàn huyện miền núi Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã tiếp cận nguồn vốn và đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.


Quyết định số 2 của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành hôm nay đề cập đến chương trình tín dụng ưu đãi nào?

Ngày 21/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.