dd/mm/yyyy

Lai Châu xây dựng nông thôn mới

Nậm Nhùn chung sức xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện miền núi Nậm Nhùn (Lai Châu) đã có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện ngày càng được cải thiện, nâng cao.


Hội Nông dân Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới

Thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lai Châu thời gian qua, có đóng góp không nhỏ của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn.


Lai Châu: Nông dân vùng khó chung tay xây dựng nông thôn mới

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Trong thành quả chung đó có sự nỗ lực không nhỏ của các cấp hội nông dân huyện Nậm Nhùn. Cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tích cực chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.


Lai Châu “chuyển mình” sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Diện mạo nông thôn miền núi của tỉnh có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn được cải thiện rõ rệt, kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư... Đó là những kết quả nổi bật cho thấy sự “chuyển mình” của tỉnh Lai Châu sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới.


Tam Đường “khoác áo mới”

Nhờ huy động được cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã “gặt hái” nhiều thành công sau hơn 10 năm thực hiện. Diện mạo nông thôn miền núi của huyện có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện ngày càng được nâng cao.


Cách làm nông thôn mới ở huyện nghèo Nậm Nhùn

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang đến cho huyện nghèo Nậm Nhùn (Lai Châu) một diện mạo và sức sống mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện được cải thiện, nâng cao.