dd/mm/yyyy

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV

Ngày 02/6, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều nội dung quan trọng được thông qua.


10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La

Sáng nay (10/1), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10.