dd/mm/yyyy

HTX Mé Lếch

Tâm gương người phụ nữ vùng cao làm nông nghiệp giỏi

Mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp chăn nuôi và trồng cây ăn quả của gia đình chị Đỗ Thị Hoa, bản Mé Lếch, đã đem lại hiệu quả kinh tế thật bất ngờ. Với việc kết hợp chăn thả gia súc và trồng cây ăn quả, mỗi năm hộ gia đình chị có thu nhập trên 1 tỷ đồng.


Nông thôn Tây Bắc: HTX Mé Lếch ghép cải tạo giống na mới

Hợp tác xã (HTX) Mé Lếch đang ghép cải tạo lại giống na sầu riêng, na Hoàng hậu, cho năng suất, chất lượng cao hơn so với giống na truyền thống.


Sơn La: Trồng thành công thứ trái cây lạ hình quả núi, có gai như sầu riêng, nông dân tính chuyện làm giàu

Sau 8 tháng ghép cải tạo, những cây na sầu riêng của Hợp tác xã (HTX) Mé Lếch, bản Mé Lếch (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã cho ra trái quả đầu tiên. Đây là những trái na sầu riêng đầu tiên kết trái trên mảnh đất Tây Bắc, hứa hẹn sẽ là hướng đi mới trong việc nâng cao thu nhập cho bà con.


HTX Mé Lếch liên kết sản xuất nâng cao giá trị nông sản

Bằng những phương thức, cách làm hiệu quả, HTX Mé Lếch (bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của các hộ thành viên trong việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc vườn na theo quy chuẩn VietGAP, hữu cơ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.