dd/mm/yyyy

HTX cây ăn quả có múi Nghĩa Hưng

Trồng bưởi da xanh trên đất Phù Hoa, hiệu quả tích cực bước đầu

“Trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ” được Trung tâm tâm khuyến nông tỉnh Sơn La triển khai thực hiện tại Phù Yên (Sơn La), bước đầu có hiệu quả tích cực.


Trái quýt ngọt trên mảnh đất Phù Hoa

Sau những trăn trở về chuyển đổi cơ cấu cây trồng của nông dân Phù Yên (Sơn La), cây quýt ngọt đã có chỗ đứng trên đất dốc.