dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Mường La

Nông dân Mường La thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp hội nông dân huyện Mường La (Sơn La) triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.


Hội Nông dân Mường La: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện Mường La (Sơn La) đã để lại nhiều dấu ấn đep; đời sống của hội viên, nông dân ngày được nâng lên.


Mường La: Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM

Triển khai xây dựng NTM, huyện Mường La (Sơn La) đã có nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, để các xã hoàn thành các tiêu chí NTM.


Nông dân Tây Bắc: Hội Nông dân Mường La hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân; góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nông dân Tây Bắc.