dd/mm/yyyy

Hao quả sơn la

Nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho thanh niên nông thôn Sơn La

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức chương trình tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên nông thôn.


Mai Sơn: Điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn (Sơn La) tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực.