dd/mm/yyyy

Giặc cỏ

Hai vợ chồng 2 vợt, vượt 150km săn "giặc cỏ" kiếm tiền triệu

Với 2 chiếc vợt, vợ chồng anh Tôn kiếm tiền triệu mỗi ngày bằng nghề săn châu chấu.