dd/mm/yyyy

Giá tôm miền Tây

Nhiều người nuôi tôm ở miền Tây khát vốn

Giấy tờ nhà đất nằm ở ngân hàng và vụ tôm 2022 thua lỗ khiến nhiều nông dân ở miền Tây không còn vốn để tái sản xuất.