dd/mm/yyyy

Gầu Tào

Lên Tà Mung trẩy hội Gầu Tào đồng bào Mông

Ngày 31/1, tại xã Tà Mung, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) đã tổ chức phục dựng lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông.


Thành phố Lai Châu chú trọng phát triển "công nghiệp không khói"

Lựa chọn hướng đi đúng, những năm qua, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã giành được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó phải kể đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành “công nghiệp không khói” trên địa bàn.


Nhớ “Khâu xìa plềnh” nơi núi rừng Tây Bắc

Nếu ai đó đã một lần lên Tây Bắc và được nghe người Mông hát tình ca “Khâu xìa plềnh” trên những đỉnh núi sương phủ trắng rừng thì sẽ nhớ mãi không quên.