dd/mm/yyyy

Dân tộc mông sơn la

Đổi thay trên quê hương đồng bào Mông

Đời sống của bà con đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La thêm ấm no, hạnh phúc, tình hình ANTT được giữ vững, ổn định.


Trái pao trong tâm thức của đồng bào Mông Sơn La

Ngày 8/5, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tổ chức trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông ở Sơn La, với nhiều hoạt động, trò chơi dân gian sôi nổi, tái hiện không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Mông.