dd/mm/yyyy

Cá kèo kho tộ

Loại cá đặc sản miền Tây tăng giá chưa từng có, nuôi một vụ lãi 500 triệu đồng

Từ cuối tháng 3 đến nay, giá cá kèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tục tăng cao. Nghề nuôi cá kèo thâm canh tại Bạc Liêu đã phát triển từ nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ người nuôi lại trúng giá như hiện tại.