dd/mm/yyyy

Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu

Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ gắn với chất lượng công trình

Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Sùng Phài, sớm đưa vào sử dụng,.


Thành phố Lai Châu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư

Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu (Lai Châu) đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đảm bảo tiến độ...


Thành phố Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý dự án (QLDA) thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã và đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đảm bảo hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra.


Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ thi công trường THCS Quyết Tiến

Để sớm bàn giao đưa vào sử dụng công trình trường THCS Quyết Tiến, Ban Quản lý dự án (QLDA) thành phố Lai Châu đang nỗ lực đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.