dd/mm/yyyy

Xuất khẩu nghêu sang châu Âu

Xuất khẩu nghêu sang châu Âu có xu hướng phục hồi

Sau khi sụt giảm liên tục trong năm 2023 và quý I⁄2024, xuất khẩu (XK) nghêu của Việt Nam sang EU bước sang quý II⁄2024 có xu hướng tăng. Tuy nhiên, giá trị XK vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.