dd/mm/yyyy

Xây dựng nông thôn mới ở Phù Yên

Hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Tân Lang

Với mục tiêu sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vào ngày thứ 7 hàng tuần, cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La lại tổ chức ngày hướng về cơ sở cùng xã Tân Lang “xắn tay” làm nông thôn mới.