dd/mm/yyyy

Xã Xím Vàng

Vùng cao Sơn La chủ động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc

Huyện Bắc Yên (Sơn La) đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, bản triển khai nhiều giải pháp đảm bảo thức ăn, phòng chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc…


Xã vùng cao Bắc Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Xím Vàng (Bắc Yên, Sơn La) đã đạt được 9/19 tiêu chí, 33/49 chỉ tiêu, diện mạo nông thôn mới đang có nhiều khởi sắc.


Mùa vàng trên những thửa ruộng bậc thang ở xã vùng cao Sơn La

Hằng năm, vào khoảng đầu tháng 10, khi tiết trời se lạnh, nắng vàng nhạt phủ muôn nơi thì người dân ở xã Xím Vàng (Bắc Yên, Sơn La) lại hối hả vào mùa gặt.