dd/mm/yyyy

Xã vùng cao Bắc Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Xím Vàng (Bắc Yên, Sơn La) đã đạt được 9/19 tiêu chí, 33/49 chỉ tiêu, diện mạo nông thôn mới đang có nhiều khởi sắc.
Xã vùng cao Bắc Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường nội bản trên địa bàn xã Xím Vàng, huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) đã được bê tông hóa. Ảnh: Tuệ Linh.

Khởi sắc vùng cao Bắc Yên

Xã Xím Vàng là xã vùng III của huyện Bắc Yên, kinh tế chủ yếu là thuần nông. Do đó, còn nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, như: Đường giao thông nông thôn; môi trường; thu nhập; nhà ở dân cư… còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Nhất là, trong phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, hiệu quả cây trồng chưa cao.

Bên cạnh đó, do trình độ dân trí không đồng đều nên việc đổi mới tư duy trong sản xuất còn chậm, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chưa đồng bộ.

Xác định rõ những khó khăn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Xím Vàng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện và các phòng, ban khác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều  kiện của từng bản. Trong đó, ưu tiên những tiêu chí có tính khả thi làm trước. Chỉ đạo các hội đoàn thể xuống từng bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò của trưởng bản, già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Theo đó, xã Xím Vàng đã tập trung thực hiện các tiêu chí mang tính chất thiết thực gắn với người dân, như tiêu chí xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, cơ sở hạ tầng, giao thông… Trong quá trình này, Phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện Bắc Yên đã tham gia rất tích cực và hiệu quả; tạo khí thế, phấn khởi đem lại niềm tin trong nhân dân về một chủ trương đúng và trúng.

Xã vùng cao Bắc Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Mở rộng diện tích ruộng bậc thang là một trong những điểm nhấn của xã Xím Vàng, từ đó, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

Để làm được điều này, mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, các phong trào; các tầng lớp nhân dân tham gia tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn xã có 21 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; 82,6% kênh mương được kiên cố hóa; 85% các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên; có gần 110 hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 97,3 % số hộ dân được sử dụng nước sạch.

Bắc Yên lấy tiêu chí thu nhập làm nòng cốt NTM

Để từng bước cải thiện đời sống nhân dân, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn, hướng dẫn cho người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Hiện toàn xã thâm canh hơn 320 ha lúa ruộng bậc thang, sản lượng đạt khoảng 2.000 tấn/năm. Chuyển đổi diện tích cây lương thực ngắn ngày sang trồng cây sơn tra, cỏ voi và trồng thảo quả dưới tán rừng. Nhờ đó, đến nay, xã có hơn 560 ha cây sơn tra; 12 ha cây lê ghép; gần 18 nhãn, mận, chuối... Đồng thời, chú trọng phát huy thế mạnh về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, duy trì hơn 1.700  con trâu, bò; hơn 1.000 con dê; hơn 500 con lợn và hơn 8.500 con gia cầm các loại.

Xã vùng cao Bắc Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Người dân xã Xím Vàng phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Giàng A Nênh, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực trong nhân dân để thực hiện. Vận động người dân tham gia giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa, hiến đất làm đường, nếu cần, có thể quy đổi ngày công ra tiền để những gia đình không tham gia lao động có thể đóng góp bằng tiền phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, vận động con em quê hương đóng góp… Chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống của nhân dân. Về hạ tầng cơ sở, xã đã phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện để thực hiện tốt và hiệu quả các bước đầu tư phát triển hạ tầng của xã. Phấn đấu, năm 2022 đạt thêm tiêu chí trường học...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, song với những cách làm và định hướng cụ thể của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân. Tin rằng, xã vùng cao Xím Vàng sẽ phấn đấu thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

.

Mùa Xuân