dd/mm/yyyy

Xã vùng cao Bắc Yên

Xã vùng cao Bắc Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Xím Vàng (Bắc Yên, Sơn La) đã đạt được 9/19 tiêu chí, 33/49 chỉ tiêu, diện mạo nông thôn mới đang có nhiều khởi sắc.