dd/mm/yyyy

Xã tà mung

Lên Tà Mung trẩy hội Gầu Tào đồng bào Mông

Ngày 31/1, tại xã Tà Mung, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) đã tổ chức phục dựng lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông.


Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ "Trường học nông trại"

Mô hình "Trường học nông trại" của Trường PTDTBT THCS sở Tà Mung (Tà Mung, Than Uyên, Lai Châu) đã góp phần tạo môi trường giáo dục kỹ năng sống...


Vượt khó tìm nước trồng rau, nuôi lợn, làm trường học nông trại

Vượt gian khó dẫn nước về làm trường học nông trại, thầy và trò ở xã Tà Mung, huyện Than Uyên, Lai Châu có môi trường học tập, rèn luyện nhiều lý thú.