dd/mm/yyyy

Vietcombank Chi nhánh Sơn La

Sơn La: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Ngày 14/11, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Vietcombank Chi nhánh Sơn La bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo ở xã Mường Lang, huyện Phù Yên.