dd/mm/yyyy

Vì Văn Vầu

Tỷ phú đầu tiên của người Xinh Mun trên đất Phiêng Khoài

Đó là lão nông Vì Văn Vầu, 62 tuổi, nguyên bí thư chi bộ bản Tà Ẻn, tỷ phú đầu tiên của người Xinh Mun trên đất Phiêng Khoài. Năm nay, ông đã xấp xỉ 40 năm tuổi Đảng.