dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.