dd/mm/yyyy

Đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Ảnh 1.

Tăng cường công tác quản lý, thực hiện đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo đó, ngày 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 4332/UBND-NLN về việc yêu cầu sở, ngành tỉnh, tổ chức, cá nhân liên quan và các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy điện

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung liên quan theo văn bản đã chỉ đạo số 4133/UBND-NLN ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai. Đôn đốc hướng dẫn các chủ sở hữu đập, hồ chứa khẩn trương lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, hồ chứa, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tế vận hành xong trước ngày 30/12/2023.

Chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong quá trình quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (nếu có).

Đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Ảnh 2.

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai cần tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ sở hữu, quản lý khai thác đập, hồ chứa. Ảnh: Mùa Xuân.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ sở hữu, quản lý khai thác đập, hồ chứa trong việc chấp hành các quy định về quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa, duy trì dòng chảy môi trường sau đập. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong quá trình quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (nếu có).

Tiếp tục phối hợp với các các chủ sở hữu, quản lý khai thác đập, hồ chứa trong công tác thông tin cảnh báo thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp, tuyên truyền nhân dân về hành lang thoát lũ, không hoạt động đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản, đi thuyền,... trái phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, phối hợp với các chủ sở hữu, quản lý khai thác đập, hồ chứa trong công tác tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai.

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Riêng UBND huyện Bắc Hà khẩn trương kiểm tra, có ý kiến với đơn vị quản lý đường tỉnh 153B chỉ đạo các nhà thầu thi công đang thực hiện cải tạo, sửa chữa tuyến đường 153B đoạn gần khu vực đập, hồ chứa thủy điện Bắc Nà, xã Thải Giàng Phố có biện pháp thi công, đổ thải đúng nơi quy định để không ảnh hưởng đến hoạt động phát điện và an toàn vận hành công trình thủy điện Bắc Nà.

Yêu cầu huyện Bắc Hà chỉ đạo Ban quản lý dự án huyện Bắc Hà, nhà thầu thi công tuyến đường giao thông gần khu vực nhà máy thủy điện Bắc Nà, xã Bản Liền có biện pháp đảm bảo an toàn tại các vị trí bãi đổ thải, tập trung nhân lực khẩn trương hoàn thành công tác san, gạt tại lý trình Km2+500 đến Km3+100.

Hạn chế đổ thải xuống bãi thải số 3 để tránh ảnh hưởng đến hoạt động phát điện và các hạng mục công trình thủy điện Bắc Nà.

Đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Ảnh 3.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các chủ đập, hồ chứa trên cùng lưu vực trong công tác quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là thông tin cảnh báo khi xả tràn; tăng cường lực lượng trực vận hành đập, hồ chứa trong mùa mưa. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các chủ sở hữu, quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy điện chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai và quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, hồ chứa, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai; kiểm định an toàn đập,...).

Khẩn trương hoàn thiện, khắc phục những tồn tại mà Tổ kiểm tra đã chỉ ra tại các biên bản làm việc nhằm đảm bảo an toàn công trình, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương sở tại, các chủ đập, hồ chứa trên cùng lưu vực trong công tác quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là thông tin cảnh báo khi xả tràn; tăng cường lực lượng trực vận hành đập, hồ chứa trong mùa mưa lũ (tối thiểu 2 người/ca làm việc).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 72 công trình thủy điện đã hoàn thành phát điện, với tổng quy mô công suất 1.138,85MW. Trong đó 62 công trình thủy điện có đập, hồ chứa và 10 công trình thủy điện không có hồ chứa.
Mùa Xuân