dd/mm/yyyy

Trưởng ban tổ chức trung ương

Nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên của Đảng Trương Thị Mai chia sẻ khi nhậm chức

Chiều 6/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định số 789-QĐNS/TW ngày 6/3/2023 của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.


Chân dung nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên của Đảng Trương Thị Mai

Bộ Chính trị đã quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Võ Văn Thưởng -Chủ tịch nước. Dân Việt giới thiệu chân dung và sự nghiệp nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên của Đảng này.


Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai giữ chức vụ mới

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Võ Văn Thưởng.


Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt 15 nhân sự vừa được bổ nhiệm trước khi lên đường công tác nhiệm kỳ

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các Đại sứ chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần bảo vệ, giữ gìn an ninh quốc gia.


Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Một số cán bộ đạt phiếu tín nhiệm cao nhưng sau đó lại vi phạm

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, trong quá trình tổng kết Quy định số 262-QĐ/TW, có thể thấy ngoài những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế: Một bộ phận người đứng đầu cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm, vẫn còn nể nang, dĩ hòa vi quý.


Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La

Ngày 15/2, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (ngày 9/1).


Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.


Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Sắp có chính sách riêng để cán bộ trẻ năng lực nổi trội tiến nhanh hơn

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, sắp tới sẽ có chính sách riêng để sử dụng, trọng dụng nhân tài tốt hơn, để làm sao cán bộ trẻ có năng lực nổi trội có thể tiến nhanh hơn, bảo đảm đóng góp cho Đảng, cho đất nước.


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Quy định mới về công tác cán bộ đáp ứng "hơi thở" thời cuộc (Bài cuối)

Công tác cán bộ là then chốt của công tác xây dựng Đảng, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 80 góp phần các nội dung liên quan đến công tác cán bộ sát thực tiễn hơn, là cơ sở quan trọng để lựa chọn cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.