dd/mm/yyyy

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La

Ngày 15/2, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là rất quan trọng; hệ thống cấp ủy đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Ngọc)

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo tiềm lực chính trị, tinh thần cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, góp phần củng cố, vun đắp và tô thắm thêm mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng thời, góp phần đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Văn Ngọc)

Bên cạnh những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 8, ở một số cơ sở, đơn vị còn hạn chế; chỉ đạo cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, nhưng còn chậm. Kinh tế-xã hội ở vùng cao, vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn, nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của tỉnh; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn; tình hình di cư tự do, truyền và học đạo trái pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là địa bàn vùng cao và biên giới… 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La - Ảnh 3.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Ngọc)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Sơn La đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm qua. Đồng thời, đồng chí thống nhất với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo mà tỉnh Sơn La đã đề ra; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo đảm các hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Kết luận, Nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, rút kinh nghiệm và đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Văn Ngọc)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La - Ảnh 5.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Văn Ngọc)

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tặng Bằng khen cho 28 tổ chức đảng và 28 đảng viên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Văn Ngọc