dd/mm/yyyy

Trồng mía liên kết

Nông thôn Tây Bắc: Bỏ sắn trồng mía để thu nhập ổn định

Mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng ngô, sắn sang trồng mía, thu nhập của người dân ở vùng Nông thôn Tây Bắc này được cải thiện rõ rệt...