dd/mm/yyyy

Tội phạm tại sơn la

Công an Sơn La: Đấu tranh có hiệu với các loại tội phạm

Ngày 8/11, Đoàn công tác số 6 Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Sơn La.