dd/mm/yyyy

Thông qua 10 nghị quyết

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 20/9, tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng…