dd/mm/yyyy

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 20/9, tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng…

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 10 nghị quyết  

10 Nghị quyết được các biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhất trí thông qua nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng - Ảnh 1.

10 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp là làm căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo của tỉnh Lai Châu. Ảnh Bảo Anh

Theo đó, 10 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp gồm: Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức chi cho tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định một số nội dung về khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 10 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. Ảnh Bảo Anh

Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025  trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ phát sinh năm 2022. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022; phân bổ các nguồn vốn đầu tư năm 2022.

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng - Ảnh 3.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp này đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai, thực hiện các Nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nghị quyết... (Ảnh Bảo Anh)

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ mười (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Bảo Anh