dd/mm/yyyy

Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 19/9, Kỳ họp thứ mười (chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc.

Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp diễn ra 1,5 ngày, HĐND tỉnh Lai Châu sẽ xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh Lai Châu trình và tiến hành công tác nhân sự, miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ mười (Chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chính thức khai mạc ngày19/9. Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc. Ảnh Bảo Anh

Kì họp thứ mười HĐND tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra trong 2 ngày

Tại lễ khai mạc, các đại biểu được nghe báo cáo Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức chi cho tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; Quy định một số nội dung về khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng - Ảnh 2.

Dự Lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, lãnh đạo các Ban HĐND của các huyện, thành phố… Ảnh Bảo Anh

Các đại biểu được nghe Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh; Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng - Ảnh 3.

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh Bảo Anh

Kỳ họp được nghe báo cáo Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh…

Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng - Ảnh 4.

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.


 

Bảo Anh