dd/mm/yyyy

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân

Ngày 13/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách...

Clip: Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu nỗ lực thực hiện chính sách của Đảng

Trên chặng đường 20 năm hoạt động, hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu đã nỗ lực không ngừng và có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực trong việc tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân - Ảnh 2.

Chặng đường 20 năm hoạt động công tác thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM. Ảnh Bảo Anh

Việc triển khai và thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã được cấp ủy chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT và NHCSXH Lai Châu, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp đặc biệt trú trọng quan tâm thực hiện, nhờ đó công tác thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM; trong đó chú trọng ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào ở các vùng khó khăn.

Việc triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã thu được nhiều kết quả nổi bật; huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia… bộ mặt nông thôn của tỉnh Lai Châu có nhiều khởi sắc, nhiều hộ dân không những đã vươn lên thoát nghèo mà còn mua sắm được cả nhiều vật dụng gia đình có giá trị phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nuôi con ăn học.

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân - Ảnh 3.

Hội nghị được UBND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Dự Hội nghị, về phía đại biểu Trung ương có Thứ trưởng Y Vinh Tơr - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh Bảo Anh

Đến nay, tổng nguồn vốn đạt 2.938.088 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 6.057%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 2.933.544 triệu đồng với 51.123 hộ dự nợ, tăng 2.887.609 triệu đồng so với thời điểm nhận bàn giao, tăng 63,8 lần, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,6%. Doanh số cho vay đạt 7.693.348 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 4.801.057 triệu đồng.

Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách đã có 72.765 lượt hộ nghèo đã thoát khỏi ngưỡng nghèo, tạo việc làm mới cho 25.577 người lao động, 413 lao động được vay vốn để đi lao động có thời hạn tại nước ngoài, 7.274 học sinh, sinh viên được vay vốn để đi học và mua máy tính, thiết bị học tập. Xây mới được 74.474 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 7.954 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để làm nhà…

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân - Ảnh 4.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng Hội nghị. Ảnh Bảo Anh

Với kết quả đạt được trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2002 - 2022 bình quân 6,035%.

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân - Ảnh 5.

Chặng đường 20 năm hoạt động công tác thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM. Ảnh Bảo Anh

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu thành tích cao, hiệu quả lớn

Từ những kết quả đó Ngân hành CSXH tỉnh Lai Châu trở thành "điểm sáng" có ý nghĩa lớn, làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân "có vay, có trả" không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, biết phát huy sức mạnh cộng đồng trong tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sử dụng đã phát huy hiệu quả đồng vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân - Ảnh 6.

Hội nghị đã được nghe các đại biểu thảo luận sôi nổi, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm qua, những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong những năm tới. Ảnh Bảo Anh

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân - Ảnh 7.

Bà Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu chia sẻ và ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Ngân hàng CSXH Việt Nam và Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu trên chặng đường 20 năm đồng hàng cùng người dân. Ảnh Bảo Anh

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Trung ương, ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tập thể lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu trong triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn 20 năm qua.

Các đồng chí cũng yêu cầu hệ thống chính trị tỉnh Lai Châu tiếp tục vào cuộc thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với tín dụng chính sách; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng để nâng cao hiệu quả vốn vay; nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…

Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu: 20 năm đồng hành với người dân - Ảnh 8.

Nhiều cá nhân và tập thể được ghi nhận và đánh giá cao về những nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt việc triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn 20 năm qua. Ảnh Bảo Anh

Nhân dịp này, 14 tập thể, 46 cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2002 - 2022.

Bảo Anh