dd/mm/yyyy

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 12 nghị quyết

Ngày 29/3, Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện phiên thảo luận và bế mạc. 12 nghị quyết đã được HĐND tỉnh Lai Châu thông qua tại Kỳ họp này.

Dự bế mạc có: Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Sỹ Cảnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị; ông Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và đại biểu HĐND tỉnh…

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 12 nghị quyết   - Ảnh 1.

Đại biểu thảo luận tại Hội trường. (Ảnh: PV)

Thảo luận tại hội trường, đại biểu đã tập trung góp ý vào các dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp. Về cơ bản đại biểu nhất trí với các dự thảo, chỉ đề nghị thay đổi một số cụm từ cho phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện. Sau phần thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Trước đó, trong phiên khai mạc, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 3 nghị quyết về công tác cán bộ.

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 12 nghị quyết   - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: PV)

Phát biểu Phiên bế mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của các đại biểu HĐND tỉnh; sự chủ động, trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc chuẩn bị sớm các nội dung của Kỳ họp cùng với tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các cấp tuyên truyền về kết quả Kỳ họp; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến phản biện của Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát để kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 12 nghị quyết   - Ảnh 3.

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu Phiên bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: PV)

Bên cạnh đó, bà Giàng Páo Mỷ cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung các Nghị quyết để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua; đồng thời khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ chức năng tích cực tuyên truyền sâu, rộng trong Nhân dân để các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua sớm đi vào cuộc sống.

12 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV, gồm:

1. Nghị quyết miễn nhiệm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

2. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

3. Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

4. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh;

5. Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026;

6. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh;

7. Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và điều chỉnh hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022;

8. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh;

9. Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

10. Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu;

11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh;

12. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Thanh Ngân-Phạm Hoài