dd/mm/yyyy

13 Nghị quyết được sự nhất trí cao tại kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu

Chiều ngày 20/7, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lai Châu (khóa XV) đã bế mạc.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Lai Châu đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 13 Nghị quyết (trong đó có 7 Nghị quyết chuyên đề) với sự nhất trí cao của các đại biểu về: Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh.

13 Nghị quyết được các đại biểu nhất trí cao tại kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu - Ảnh 1.

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 13 Nghị quyết (trong đó có 7 Nghị quyết chuyên đề) với sự nhất trí cao của các đại biểu. Ảnh Bảo Anh

Kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng của HĐND tỉnh Lai Châu

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030; Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2022 và các nhiệm vụ khác; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu và Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu.

Quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên; Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình tỷ lệ 1/2.000, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Phê chuẩn Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025"; Chia tách, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

13 Nghị quyết được các đại biểu nhất trí cao tại kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. Ảnh Bảo Anh

Về hoạt động giám sát tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu, các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác kiểm sát, công tác xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm 2022.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lai Châu thành công rực rỡ

HĐND tỉnh Lai Châu ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh, tập trung khắc phục những hạn chế, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

13 Nghị quyết được các đại biểu nhất trí cao tại kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu - Ảnh 4.

Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu kết luật kỳ họp. Ảnh Bảo Anh

Bế mạc Kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Để các nghị quyết, đề án sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đề nghị UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, đề án; chỉ đạo các sở, ngành chủ động hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở trong triển khai thực hiện.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền về nội dung cốt lõi của các nghị quyết để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia triển khai thực hiện. HĐND, các ban HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện…


Bảo Anh