dd/mm/yyyy

tháng thanh niên

Lai Châu: Lễ ra quân "Tháng thanh niên - Tháng ba biên giới"

Huyện đoàn Phong Thổ (Lai Châu) vừa tổ chức Lễ ra quân "Tháng thanh niên - Tháng ba biên giới" năm 2024, với chủ đề: "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống động đồng".


Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên tại Sơn La

Ngày (18/3), Đoàn thanh niên Bộ TN&MT; Đoàn thanh niên Bộ Tài chính; Đoàn thanh niên văn phòng Quốc Hội phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên tại vùng cao Sơn La.