dd/mm/yyyy

Tại sao hộ nghèo phải bốc thăm nhận?

Bò Nhà nước hỗ trợ ở Sa Pa: Tại sao hộ nghèo phải bốc thăm nhận?

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển đàn bò hàng hóa trên địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai) một số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại các thôn được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển kinh tế...