dd/mm/yyyy

Sơn la nâng tầm thương hiệu cà phê

Sơn La: Phát triển cà phê chất lượng cao

Sơn La tập chung phát triển cà phê chất lượng cao, nâng tầm thương hiệu cà phê, từng bước chiếm lĩnh thị trường.