dd/mm/yyyy

Phương pháp SRI

Hội Nông dân tỉnh Sơn La cầm tay chỉ việc giúp nông dân nâng cao thu nhập

Thay vì tổ chức các lớp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển kinh tế trên lớp, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thay đổi phương pháp tuyên truyền theo hướng cầm tay chỉ việc. Đó là gắn tuyên truyền với tham quan, xây dựng mô hình để hội viên nông dân được tận mắt nhìn thấy, nghe thấy…


Sơn La: Hiệu quả dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu

Hôm nay (16/2), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã có buổi thăm quan mô hình và nắm tình hình hoạt động của dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam (VOF) tại bản Nà Si (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn).