dd/mm/yyyy

Phát triển lâm nghiệp bền vững

Bắc Yên: Phát triển rừng bền vững, cải thiện sinh kế người dân

Với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng cũng như cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, huyện Bắc Yên đã phát triển rừng theo hướng bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái...


Thái Nguyên: Chú trọng phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, những năm qua ngành lâm nghiệp Thái Nguyên luôn có những chương trình kế hoạch và định hướng để phát triển lâm nghiệp bền vững.


TP.HCM: Chi 630 tỷ đồng để phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025

Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng kinh phí mà TP.HCM chi để thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn là 630 tỷ đồng.