dd/mm/yyyy

Phát triển du lịch gắn với công nghệ số

Diễn đàn Quốc gia doanh nghiệp công nghệ số năm 2022: Chiến lược phát triển trong nước, khai phá thị trường quốc tế

Hôm nay (ngày 8/12), Diễn đàn Quốc gia doanh nghiệp công nghệ số đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.


Lao Chải 1 phát triển du lịch cộng đồng gắn với công nghệ số

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1, xã Khun Há (Tam Đường, Lai Châu) nổi tiếng với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông...