dd/mm/yyyy

Phạm tội về ma túy

Sơn La: Bắt giữ 729 vụ, 893 đối tượng phạm tội về ma túy

6 tháng đầu năm 2022, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm tại Sơn La chuyển biến rõ nét, trong đó phạm pháp hình sự giảm 23,93%, phạm tội về ma tuý sa lưới ...