dd/mm/yyyy

nuôi ong lấy mật ở Lai Châu

Nông dân Lai Châu có thu nhập khá từ nghề nuôi ong lấy mật

Từ nghề nuôi ong lấy mật, không ít hộ dân ở Lai Châu thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm...