dd/mm/yyyy

nông dân trồng mía Sơn La

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đồng hành cùng nông dân

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La triển khai hiệu quả việc xây dựng vùng nguyên liệu liên kết theo chuỗi giá trị và tích cực hoạt động công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn.