dd/mm/yyyy

Nội dung quan trọng

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét kỷ luật cán bộ và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm đồng thời cho ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Quốc phòng.


10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La

Sáng nay (10/1), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10.