dd/mm/yyyy

Nguyên vật liệu

Giá vật liệu hôm nay 21/3: Giá thép tiếp tục giảm sâu

Giá vật liệu hôm nay 21/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB 240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 đứng ở mức 4.206 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 20/3: Thép giảm giá đầu tuần, thông tin bất ngờ từ Trung Quốc

Giá vật liệu hôm nay 20/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB 240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 đứng ở mức 4.219 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 19/3: Giá thép tăng liên tiếp, sản xuất và tiêu thụ vẫn giảm mạnh

Giá vật liệu hôm nay 19/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB 240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần, giá thép giao tháng 10/2023 đứng ở mức 4.179 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 18/3: Giá thép lên nhẹ, giá quặng sắt tiếp tục sụt giảm

Giá vật liệu hôm nay 18/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 10/2023 đứng ở mức 4.179 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 17/3: Giá thép, quặng sắt đồng loạt giảm, dự báo "nóng" từ Trung Quốc

Giá vật liệu hôm nay 17/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tiếp đà giảm, đứng ở mức 4.246 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 16/3: Giá thép quay đầu giảm

Giá vật liệu hôm nay 16/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 quay đầu giảm, đứng ở mức 4.237 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 15/3: Giá thép tiếp tục tăng "nóng"

Giá vật liệu hôm nay 15/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng tiếp, đứng ở mức 4.385 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 14/3: Giá thép tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vật liệu hôm nay 14/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng phiên thứ 3 liên tiếp, đứng ở mức 4.376 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 13/3: Giá thép lại tăng tiếp

Giá vật liệu hôm nay 13/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc hơn 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng, đứng ở mức 4.360 nhân dân tệ/tấn...


Giá vật liệu hôm nay 12/3: Thép vẫn đối mặt với áp lực tăng giá nguyên liệu đầu vào

Giá vật liệu hôm nay 12/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần, giá thép giao tháng 5/2023 tăng, đứng ở mức 4.346 nhân dân tệ/tấn...