dd/mm/yyyy

Nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Trao vốn Quỹ HTND làm ăn, nhà nông Cao Bằng có động lực làm giàu

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng Dương Hùng Dũng cho biết, hiện các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đang quản lý trên 67 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND. Từ nguồn vốn này, hội viên nông dân nơi đây đã có điều kiện phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả.


Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ở Hòa Bình

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đang giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập.


Nông thôn Tây Bắc: Vay vốn nuôi bò, lo gì không khấm khá

Trên địa bàn nhiều khó khăn như ở tỉnh Sơn La, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã mở ra cơ hội cho nhiều hộ nông dân phát triển chăn nuôi bò...


Lồng ghép dự án, hỗ trợ tối đa cho nông dân

Nhờ cách làm sáng tạo - lồng ghép các chương trình dự án, chính sách của T.Ư và địa phương - Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy được nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Phóng viên Dân Việt có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Gia - Chủ tịch Hội ND Hà Tĩnh về nội dung này.


Hàng chục nghìn hội viên hưởng lợi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM đã giúp hàng chục nghìn hội viên, ND có vốn và sử dụng vốn hiệu quả, góp phần tăng hộ khá, giảm nghèo bền vững và xây dựng tổ chức Hội ND vững mạnh…