dd/mm/yyyy

Nguồn vốn 30a

Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Hồ

Để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.


Bò Nhà nước hỗ trợ ở Sa Pa: Tại sao hộ nghèo phải bốc thăm nhận?

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển đàn bò hàng hóa trên địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai) một số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại các thôn được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển kinh tế...


Nguồn vốn 30a hơn 500 tỷ đồng tạo sức bật cho huyện nghèo Bắc Yên

Đối với một tỉnh miền núi như Sơn La, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cùng với sự hỗ trợ của trung ương, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương này đã giảm dần qua từng năm, người dân có của ăn của để. Ghi nhận tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La một trong 62 huyện nghèo của cả nước.