dd/mm/yyyy

Ngôi nhà khăn quàng đỏ

Lào Cai: Khánh thành và bàn giao nhà Khăn Quàng Đỏ

Ngày 8/7, Huyện đoàn Văn Bàn, các nhà hảo tâm và UBND xã Võ Lao đã khánh thành và bàn giao nhà Khăn Quàng Đỏ số 6 tại xã Võ Lao (Văn Bàn, Lào Cai).


Khánh thành công trình măng non tại huyện Điện Biên Đông

Ngày 14/4, Tỉnh Đoàn Điện Biên đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Quàng Thị Hoài Nhi, học sinh lớp 2C, Trường PTDTBT Tiểu học Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông.